onsdag 21 september 2016

Borås i september 1987

Utters Busstrafik i Frändefors köptes 1982 av Borås-poliserna Lars-Göran Salevik och Lars-Eric Lindberg från familjen Utter. I mars 1998 köptes det av Vänersborgs Linjetrafik. Salevik blev år 2000 vd för Uddevalla Omnibus AB, en befattning som han fortfarande innehar. Under hans tid har det kommunalägda företaget haft en kraftig tillväxt.

Utters Busstrafik, Frändefors 26 DNB242 Volvo B10M Deltaplan 9000 Superstar. Centralstationen, Borås 1987-09-11.  

Jag gjorde ett besök vid Borås Lokaltrafiks garage vid Strömsdal. Där fanns två nästan nya bussar till förevisning.  Att Borås Lokaltrafik köpte Säffle var anmärkningsvärt. Sedan 1979 hade BL bara köpt Wiima-karosserade bussar till tätortstrafiken. Säffle-bussarna blev inte särskilt omtyckta i Borås varför det blev Wiima igen vid nästa inköp. 1995 blev det dock Säffle igen och då såldes också de fem bussarna från 1987 till olika företag som var delägare i Buss i Väst.

Borås Lokaltrafik 506 MKS877 Volvo B10M Wiima. Garaget Strömsdal, Borås 1987-09-11.

Borås Lokaltrafik 243 GSM430 Volvo B10M Säffle. Garaget Strömsdal, Borås 1987-09-11.

Två av de nya Säffle-bussarna hade satts i trafik på linje 1.

 Borås Lokaltrafik 244 GXW490 Volvo B10M Säffle. Södra torget, Borås 1987-09-11.

Borås Lokaltrafik 247 FZC250 Volvo B10M Säffle. Södra torget, Borås 1987-09-11.

Borås Lokaltrafik 224 DWH217 Volvo B10M Wimma. Södra torget, Borås 1987-09-11.

Borås Lokaltrafik 217 DAE237 Volvo B10M Wiima. Södra torget, Borås 1987-09-11.

I nästa avsnitt och ytterligare ett antal kommande besöker vi Svenska Lokaltrafikföreningens kongress och utställning "Persontrafik 87" i Malmö. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar